Trasy

Trasa historyczna, rekreacyjna, przyrodnicza

Na drodze do odkryć. U Radziwiłłów z muzyką Chopina.

Antonin, najciekawsza wieś południowej Wielkopolski, węzeł szlaków turystycznych, oferuje spotkanie z wybit nym dziedzictwem historycznym i kulturowym, kontakt z krajobrazem i przyrodą Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy oraz wypoczynek nad stawem Szperek, w miejscu, które już w 20-leciu międzywojennym stało się ulubionym letniskiem mieszkańców pobliskiego Ostrowa Wielkopolskiego.

Antonin swą nazwę wywodzi od księcia Antoniego Radziwiłła (1775-1833). Jego żona, księżna Luiza Hohenzollern była córką Augusta Ferdynanda, stryja króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II. Książę Antoni, pierwszy ordynat rozległych dóbr przygodzickich – wiolonczelista, kompozytor, miłośnik
i mecenas sztuki, a zarazem namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego, w latach 1821-24, wzniósł w Antoninie swą letnią rezydencję. Niezwykły w swej formie pałac myśliwski, zaprojektowany przez znakomitego berlińskiego architekta Karla Fridricha Schinkla, stał się tętniącą życiem artystycznym i towarzyskim siedzibą rodu goszczącą osobistości berlińskiego dworu. Byli tu: car Mikołaj I z rodziną, książę Adam Czartoryski oraz Wilhelm Hohenzollern – zakochany w Elizie, córce ks. Antoniego, przyszły cesarz Niemiec. Prawo dynastyczne nie pozwoliło na ten związek. Wierna uczuciu księżna Eliza nigdy nie wyszła za mąż. Jesienią 1829 roku po raz drugi gościł tu i koncertował Fryderyk Chopin, którego matka chrzestna Anna ze Skarbków Wiesiołowska mieszkała w nieodległym Strzyżewie. Dla wspólnego muzykowania F. Chopin skomponował Poloneza C-dur op. 3 na fortepian i wiolonczelę. W liście do przyjaciela pisał: „Ostatni twój list (…) odebrałem w Antoninie u Radziwiłła. Byłem tam tydzień, nie
uwierzysz, jak mi u niego dobrze było. Ostatnią pocztą wróciłem i to ledwo com się wymówił od dłuższego pobytu. (…) byłbym tam siedział dopóki by mię nie wypędzono, ale moje interes a, mój Koncert, jeszcze nie skończony (…) przynaglił mnie do opuszczenia tego raju (…). Pobyt ów na zawsze związał Antonin z Fryderykiem Chopinem i jego muzyką. Stał się również kanwą powieści Gustawa Bojanowskiego pt. „Tydzień w Antoninie”.

Pałac w latach 1975-78 został wyremontowany staraniem Jerzego Waldorffa. Za renowację otrzymał prestiżową nagrodę Europa Nostra ’94. W rezydencji księcia muzyka rozbrzmiewa przez cały rok. Festiwal „Chopin w barwach jesieni” jest co do rangi piątym na świecie i drugim w Polsce festiwalem chopinowskim.